EQ Edeby

OBS! EQ Edeby är en ny enhet som startar under försommaren 2023.

Flickor 12 t.om. 17 år, Svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, självskadebeteende, som vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos.

Kontakta oss för mer info:

Kontaktuppgifter