Våra HVB

Humanisthemmet EQ
Att bli sedd Varm o hemlik miljö Positiv människosyn Lära i vardagen Barnet i centrum Tro på den enskildes förmåga Livslångt lärande

Humanisthemmet EQs fyra HVB-hem riktar sig till olika målgrupper, har alla en varm, 

hemlik och familjär miljö. Vi finns i Uppsala län där hemmen ligger i lugna 

villaområden med närhet till centrum, aktiviteter, skola och natur. 

Våra HVB-hem tar emot flickor och pojkar mellan 12 år och 20 år.

Placeringsförfrågan klicka här

Du kan även kontakta föreståndaren på respektive boende, se nedan

Flickor och pojkar, 12 år t.o.m. 18 år
Psykosocial problematik, svårigheter med socialt samspel, gränssättning

Flickor och pojkar, 12 år t.o.m. 19 år
Utsatta för Omsorgsbrist, såsom ensamkommande barn

Pojkar, 14 år t.o.m. 19 år
Social beteendeproblematik, begått enstaka brott, provat droger eller har ett hotfullt beteende

Flickor, 13 år t.o.m. 18 år
Svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, självskadebeteende,
vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos

Pojkar 13 år t.o.m. 19 år.
Begynnande drogproblematik, kriminalitet, kan ha ett hotfullt och som inte kan bo kvar i sin hemmiljö.