Våra HVB

Humanisthemmet EQ

Att bli sedd
Varm o hemlik miljö
Positiv människosyn
Lära i vardagen
Barnet i centrum
Tro på den enskildes förmåga
Livslångt lärande

Humanisthemmet EQs fyra HVB-hem riktar sig till olika målgrupper, har alla en varm, 

hemlik och familjär miljö. Vi finns i Uppsala län där hemmen ligger i lugna 

villaområden med närhet till centrum, aktiviteter, skola och natur. 

Våra HVB-hem tar emot flickor och pojkar mellan 12 år och 20 år.

Placeringsförfrågan klicka här

Du kan även kontakta föreståndaren på respektive boende, se nedan

Flickor och pojkar, 12 - 18 år
Psykosocial problematik, svårigheter med socialt samspel, gränssättning

Flickor och pojkar, 12 – 20 år
Utsatta för Omsorgsbrist, såsom ensamkommande barn

Pojkar, 14 – 20 år
Social beteendeproblematik, begått enstaka brott, provat droger eller har ett hotfullt beteende

Flickor, 13 - 19 år
Svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, självskadebeteende,
vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos