EQ Blåhaken

För flickor och pojkar från 12 t.o.m. 19 år som lider risk för eller är utsatta för omsorgsbrist. 

EQ Blåhaken riktar sig till barn och unga som för en kortare eller längre tid behöver vara placerad utanför familjen. Det kan bero på bristande föräldraförmåga eller föräldrars frånvaro och att barnet/ungdomen är i behov av stabila, trygga och erfarna vuxna och en varm hemlik boendemiljö där barnet får god omvårdad, stöd och fostran.

Det kan handla om barn som anlänt Sverige med sin familj, där föräldraförmågan av brister och barnet behöver en trygg och stabil boendemiljö. Det kan vara barn som behöver bli placerad på annan ort för att undvika hamna i hedersproblematik. Det kan vara ensamkommande barn.

EQ Blåhaken har lång erfarenhet och kunskap kring barn och unga med mångkulturell bakgrund och de särskilda behov och svårigheter som kan uppstå och ge konsekvenser för barnet utifrån kulturella skillnader, hedersproblematik och segregering.

På EQ Blåhaken arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg, TMO vilket all ordinarie personal har utbildning i. Barnet/ungdomen kan vid behov erbjudas extern samtalskontakt med leg psykoterapeut eller kurator. Vid behov finns möjlighet att erbjuda barnet neuropsykiatrisk utredning.

Tillsammans med er uppdragsgivare formar vi insatserna för att skapa förutsättningar till en god hälsa och gynnsam utveckling hos den unge.

EQ Blåhaken ligger i ett lugnt villaområde i Uppsala, med stadsbussens hållplats utanför knuten.

Kontaktuppgifter

Föreståndare Carina Kindström

Tel 0704 26 28 29

E-post carina@humanisthemmet.se

Placeringsförfrågan klicka här

Till boendet EQ Blåhaken
Tel 0722 52 22 27
E-post eqblahaken@humanisthemmet.se