Foto Forsen
Foto1
Foto2

EQ Forsen

Flickor, 13 - 19 år
Svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, självskadebeteende,
vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos

Föreståndare EQ Forsen

Britt Qahoush
Tel 0738 40 40 94
E-post britt@humanisthemmet.se

Denna sida är under uppbyggnad