EQ Gredelby

För flickor och pojkar, 12 år t.o.m. 18 år med psykosocial problematik, svårigheter med socialt samspel och/eller gränssättning

EQ Gredelby är ett hemlikt boende i varm och familjär miljö med en stabil personalgrupp som arbetat tillsammans i många år. EQ Gredelbys specialistkompetens är barn och unga med mångkulturell bakgrund. Personalen har lång erfarenhet av arbete med barn från olika kulturer och barn med olika beteendesvårigheter. 

Arbetssättet utgår från MI, TBA och ett lågaffektivt bemötande. All ordinarie personal har utbildats inom traumamedveten omsorg, TMO. Placerade barn på EQ Gredelby erbjuds särskilda stöd- och behandlingssamtal av kurator och leg psykoterapeut. EQ Gredelby erbjuder även neuropsykiatrisk utredning av psykolog och läkare. 

Tillsammans med er uppdragsgivare formar vi insatserna för att skapa förutsättningar till en god hälsa och gynnsam utveckling hos den unge.  

EQ Gredelby ligger i uppsala län med mycket goda förbindelser till Arlanda 10 minuter, Stockholm 28 minuter och Uppsala 10 minuter. 

Kontaktuppgifter

Tf föreståndare Peppe Andersson
Tel 0760 50 55 71
E-post peppe@humanisthemmet.se

Placeringsförfrågan klicka här

Till boendet EQ Gredelby
Tel: 0722 52 22 23
E-post: eqgredelby@humanisthemmet.se