EQ Vråken

EQ Vråken HVB tar emot pojkar och unga vuxna i åldern 16 år t.o.m. 22 år med missbruks- och beroendeproblematik och kriminalitet.

På EQ Vråken HVB arbetar en välutbildad och rutinerad personalgrupp med lång erfarenhet av beroendebehandling. Personalen har ett stort engagemang för sitt arbete där ett relationsskapande och humanistiskt förhållningssätt är grundläggande. Dagarna har ett strukturerat schema som täcker alla dygnets timmar. På EQ Vråken HVB arbetar 2 st alkohol- och drogterapeuter/addiktologer på heltid. Övrig personal är socionomer, behandlingspedagoger och socialpedagoger.

Behandlingen på EQ Vråken HVB

Behandlingen på Vråken utgår utifrån en modifierad 12-stegsmetod med inslag av KBT och är specifikt anpassad för målgruppen. Schemat utgår från en sex veckors temaperiod och kan bestå av missbruk, konsekvenser, känslor, kriminalitet, familjen och tillfrisknande. Verksamheten erbjuder även meditation/mindfullness, avslappning, fysiska aktiviteter och äventyr. Parallellt med gruppterapin erbjuds enskilda samtal. Stort fokus ligger även på ADL och vardagliga sysslor.

Ungdomarna kommer, under sin behandlingstid, att introduceras i självhjälpsgrupperna AA/NA.

Anhöriga

I behandlingen ingår en anhörigdag som omfattas av gruppterapi och föreläsningar om beroendet och dess konsekvenser. Vid behov erbjuds anhöriga enskilda samtal.

Kontaktuppgifter EQ Vråken HVB

Föreståndare

Mattias Nilsson

Tel 0700 35 22 24

E-post

mattias@humanisthemmet.se

Bitr Föreståndare

Michaela Gästgivar

Tel 0722 53 00 19

E-post

michaela@humanisthemmet.se