EQ Vråken

Pojkar, 14 år t.o.m. 19 år
Social beteendeproblematik, begått enstaka brott, provat droger eller har ett hotfullt beteende

Föreståndare EQ Vråken

Vakant – kontakta; 
Carina Efraimsson
Tel 0702 60 16 36
E-post carina@humanisthemmet.se

Denna sida är under uppbyggnad.