Välkommen att kontakta oss på Humanisthemmet EQ

EQ – Emotional Quotient

Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

Agneta Modigh
Verksamhetschef
Tel 0702 15 22 22
E-post agneta@humanisthemmet.se

Carina Efraimsson
Bitr. Verksamhetschef
Tel 0702 60 16 36
E-post carina@humanisthemmet.se

Har du frågor kring utredning kontakta Agneta eller Carina. Du kan även kontakta föreståndaren för respektive verksamhet, se nedan

Söker du jobb hos oss kontakta

Britt Qahoush
Tel 0738 40 40 94
E-post britt@humanisthemmet.se

Avtalsansvarig

Carina Efraimsson
Tel 0702 60 16 36
E-post carina@humanisthemmet.se

Löneadministratör/fakturaansvarig

Karin Svedén
Tel 0708 34 55 00
E-post karin@humanisthemmet.se

Fastighetsskötare

Håkan Modiér
Tel 0709 62 45 00
E-post hsmodier@humanisthemmet.se

Verksamhetschef

Agneta Modigh
Tel 0702 15 22 22
E-post agneta@humanisthemmet.se

Bitr Verksamhetschef

Carina Efraimsson
Tel 0702 60 16 36
E-post carina@humanisthemmet.se

Föreståndare EQ Gredelby 

Britt Qahoush
Tel 0738 40 40 94
E-post britt@humanisthemmet.se

Föreståndare EQ Blåhaken 

Derya Akdag
Tel 0739 20 52 00
E-post derya@humanisthemmet.se

Föreståndare EQ Vråken

Vakant – kontakta; 
Carina Efraimsson
Tel 0702 60 16 36
E-post carina@humanisthemmet.se

Föreståndare EQ Forsen

Britt Qahoush
Tel 0738 40 40 94
E-post britt@humanisthemmet.se

Föreståndare EQ Utsluss

Emilia Akdogan
Tel 0720 19 22 21
E-post emilia@humanisthemmet.se

Föreståndare EQ Familjehem

Emilia Akdogan
Tel 0720 19 22 21
E-post emilia@humanisthemmet.se