Välkommen att kontakta oss på Humanisthemmet EQ

EQ – Emotional Quotient

Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

Har du frågor kring utredning kontakta Agneta eller Zanyar. Du kan även kontakta föreståndaren för respektive verksamhet, se nedan

Söker du jobb hos oss kontakta vår samordnare

Zanyar Karimi

Löneadministratör / fakturaansvarig

Karin Svedén

EQ Gredelby HVB

Leila Silva
föreståndare

EQ Blåhaken HVB

Derya Akdag
föreståndare

EQ Vråken HVB

Mattias Nilsson
tf föreståndare

EQ Forsen HVB

Leila Silva
föreståndare

Vitsippan HVB 

Mattias Nilsson
tf föreståndare
Sajad Alkufi
bitr föreståndare

EQ Utsluss

Amanda Efraimsson
föreståndare

EQ Familjehem

Emilia Gustafsson
föreståndare

EQ LSS Servicebostad

Emilia Gustafsson
föreståndare