Välkommen att kontakta oss på Humanisthemmet EQ

EQ – Emotional Quotient

Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

Har du frågor kring utredning kontakta Agneta eller Zanyar. Du kan även kontakta föreståndaren för respektive verksamhet, se nedan

Avtalsansvarig

Emilia Gustafsson

Löneadministratör / fakturaansvarig

Marie Fornaeus Johnson

(KRA) Kvalitets- och rättsäkerhetsansvarig

Mattias Nilsson

Söker du jobb hos oss kontakta vår HR- Ansvarig

Emilia Gustafsson

EQ Gredelby HVB

Pernilla Angeria
föreståndare

EQ Blåhaken HVB

Carina Kindström
föreståndare

EQ Vråken HVB

Mattias Nilsson
föreståndare

Michaela Gästgivar

Bitr föreståndare

EQ Forsen HVB

Leila Silva
föreståndare

Vitsippan HVB 

Mattias Nilsson
föreståndare
Sajad Alkufi
bitr föreståndare

EQ Familjehem

Emilia Gustafsson
föreståndare

EQ LSS Servicebostad

Emilia Gustafsson
föreståndare