För placeringsförfrågan välkommen att kontakta,

EQ – Emotional Quotient

Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

Agneta Modigh
Verksamhetschef
Tel 0702 15 22 22
E-post agneta@humanisthemmet.se

Carina Efraimsson
Bitr. Verksamhetschef
Tel 0702 60 16 36
E-post carina@humanisthemmet.se

Har du frågor kring utredning kontakta Agneta eller Carina. Du kan även kontakta föreståndaren för respektive verksamhet klicka här