EQ – Emotional Quotient

Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

För placeringsförfrågan välkommen att kontakta,

Agneta Modigh
Verksamhetschef
Tel 0702 15 22 22
E-post info@humanisthemmet.se

Zanyar Karimi
Samordnare
Tel 0738 98 14 19
E-post zanyar@humanisthemmet.se

Har du frågor kring utredning kontakta Agneta eller Zanyar. Du kan även kontakta föreståndaren för respektive verksamhet klicka här