Barn

0ch

Unga Vuxna

Empati

Medmänsklighet

Omtanke

Känslans intelligens

- EQ -

Emotional Quotient

Bemötandet, att bli sedd, att mötas med värme och engagemang i en trygg och familjär miljö där relationer och en känsla av sammanhang stärks, är av betydelse för att utveckla en positiv självbild, särskilt i en ung människas liv.

Humanisthemmet EQs driver värdestyrda verksamheter som genomsyras av en humanistisk värdegrund med tilltro till den enskildes förmågor och ett pedagogiskt förhållningssätt där lärandet i vardagen tas tillvara, veckans alla dagar – ett livslångt lärande.

Vårdkedjan

Genom vår bredd och olika placeringsformer har vi stora möjligheter att individanpassa insatsen efter varje barns unika behov.

Välkommen att kontakta oss på Humanisthemmet EQ

Klicka här

Vår värdegrund

Positiv människosyn – Tilltro till varje individs förmåga
och resursrikedom

Varmt förhållningssätt – Vi visar varandra omtanke med ord och kroppspråk i allt bemötande

Humanism – Den enskilda människans värde

Medmänsklighet – Varje människas okränkbarhet, rätt till
integritet, respekt för människors olikheter och lika värde