Bli familjehem

Vill du bli familjehem och göra skillnad för kortare eller längre tid? Välkommen att kontakta föreståndaren,

Emilia Gustafsson
Tel 0720 19 22 21
E-post emilia@humanisthemmet.se

Jour- och familjehemsvård

Humanisthemmet EQ erbjuder konsulentstödd familjehemsvård för barn och ungdomar. Vi rekryterar, utreder enligt Nya Kälvestensmetoden och handleder familjehem med utgångspunkt från Socialstyrelsens rekommendationer. Vi utbildar våra familjehem i ”Ett hem att växa i”. Våra familjehemskonsulenter är utbildade socionomer.

Humanisthemmet EQ erbjuder familjehem för barn och ungdomar oavsett ålder och bakgrund. Vi lägger stor vikt vid matchningen och kan vid behov erbjuda ytterligare stödinsatser i form av samtalsstöd med leg. psykoterapeut, psykolog, familjebehandlare samt kontaktperson och drogtest till placerat barn utifrån kvalitetssäkrade rutiner.

Våra familjer är främst bosatta i Uppsala län, vissa med närhet till centrum och andra i en mer lantlig miljö samt i norra Stockholm. Genom att engagera och stötta våra familjehem ges barnen och ungdomarna möjlighet till en fungerande vardag med de bästa förutsättningarna till utveckling och välbefinnande utifrån varje individs unika behov.