EQ Gredelby

Pojkar, 12 år t.o.m. 18 år.
Social beteendeproblematik såsom begått enstaka brott, provat droger, ett hotfullt beteende, svårigheter med socialt samspel och gränssättning. 

EQ Gredelby är ett hemlikt boende i varm och familjär miljö med en stabil personalgrupp som arbetat tillsammans i många år. EQ Gredelbys specialistkompetens är barn och unga med mångkulturell bakgrund. Personalen har lång erfarenhet av arbete med barn från olika kulturer och barn med olika beteendesvårigheter. 

Arbetssättet utgår från MI, TBA och ett lågaffektivt bemötande. All ordinarie personal har utbildats inom traumamedveten omsorg, TMO. Placerade barn på EQ Gredelby erbjuds särskilda stöd- och behandlingssamtal av kurator och leg psykoterapeut. EQ Gredelby erbjuder även neuropsykiatrisk utredning av psykolog och läkare. 

Tillsammans med er uppdragsgivare formar vi insatserna för att skapa förutsättningar till en god hälsa och gynnsam utveckling hos den unge.

EQ Gredelby ligger i uppsala län med mycket goda förbindelser till Arlanda 10 minuter, Stockholm 28 minuter och Uppsala 10 minuter.

Kontaktuppgifter

Adam Jonsson
Tf föreståndare 

Tel 0700 60 00 19 
E-post: adam@humanisthemmet.se

Placeringsförfrågan klicka här

Terapeut och behandlingsansvarig Risto
Tel: 0735-44 22 25