EQ Vitsippan

Pojkar 13 år t.o.m. 19 år.
Begynnande drogproblematik, kriminalitet, kan ha ett hotfullt och som inte kan bo kvar i sin hemmiljö.

Denna sida är under uppbyggnad.