Värdestyrda verksamheter

Humanisthemmet EQ driver värdestyrda verksamheter sedan 2013 då det första HVB-hemmet öppnades i en varm, hemlik och familjär miljö.

Ideologin och drivkraften hos Humanisthemmet EQs grundare Agneta Modigh är hög kvalité och kompetens i verksamhet för barn och unga, där bemötandet, ett pedagogiskt förhållningssätt med lärandet i vardagens situationer tas tillvara och där hela verksamheten genomsyras av en humanistisk värdegrund. 

Den enskilde ska bli sedd, känna sig trygg, respektfullt bemött och få sina individuella behov tillgodosedda. 

Vårt mål inom Humanisthemmet EQ är att den unge med stärkt självkännedom och en positiv självbild får utveckla sina färdigheter mot ett självständigt liv som trygg vuxen, utifrån var och ens unika förmågor.

Holistisk syn      Samverkan     Empati      Medkänsla      Livslång utveckling

Vår värdegrund

Positiv människosyn – Tilltro till varje individs förmåga
och resursrikedom

Varmt förhållningssätt – Vi visar varandra omtanke med ord och kroppspråk i allt bemötande

Humanism – Den enskilda människans värde

Medmänsklighet – Varje människas okränkbarhet, rätt till
integritet, respekt för människors olikheter och lika värde