EQ – Emotional Quotient

Emotionell intelligens är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.

För placeringsförfrågan eller utredning är du välkommen att ta kontakt med föreståndaren för respektive enhet.

Kontaktuppgifter till föreståndaren hittar du på vår kontaktsida, Klicka här.

Alternativt kan du ta kontakt med:

Verksamhetsledare
Agneta Modigh

Tel 0702 15 22 22
E-post info@humanisthemmet.se