Vårt stödboende - EQ utsluss

För ungdom, redo att bo i ett mer självständigt boende finns vårt stödboende ”EQ Utsluss”, som består av friliggande lägenheter runt om i Uppsala och Knivsta. Våra lägenheter är främst ensamboende i lägenhet om 1 rok.

EQ Utsluss har stora möjligheter att skräddarsy insatserna, både utifrån individuellt utformat personalstöd och särskilt riktade insatser. EQ Utsluss arbetar efter metoder såsom ADL, Hitta Rätt, BBIC, MI, Låg affektivt bemötande, TMO, TBA, lösningsfokuserat arbete och Signs of Safety.

Ungdom ges praktiskt, socialt och emotionellt stöd för att möjliggöra för själv att växa som människa och utveckla de färdigheter som krävs för att bli en trygg och självständig individ i samhället.

Målgrupp

Flickor och pojkar i åldern 16 – 21 år som:

  • lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemmiljö
  • varit placerade för social problematik.
  • kommit som ensamkommande till Sverige.

 

Antal platser: 29

Kontaktuppgift

Föreståndare

Carina Kindström
Tel 0704 26 28 29
E-post carina@humanisthemmet.se

Personalen

Placeringsförfrågan klicka här