feng-shui-1026538__480

Neuropsykiatrisk utredning & stöd- och behandlingssamtal

Humanisthemmet EQ erbjuder neuropsykiatrisk utredning som utförs av utredningspsykolog och specialistläkare samt stöd- och behandlingssamtal till barn, ungdom och familjer. Dessa insatser erbjuds oavsett vilken placeringsform barnet är placerat i.

Utredning

Psykolog, Elisabeth Lampinen, leg psykolog, specialiserad inom neuropsykiatri, med över 25 års erfarenhet i yrket.
Elisabeth gör en grundläggande neuropsykologisk utredning med tester och intervjuer som leder till en psykologisk bedömning och ställningstagande avseende diagnos. Den kvalificerade utredningen kan göras av alla däri förekommande diagnoser, även fullständiga dyslexiutredningar inklusive den pedagogiska delen.

Psykiatriker, Gunilla Olsson, medicine doktor, leg läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Lång erfarenhet från bup i Uppsala och Stockholm.
Gunilla gör psykiatriska bedömning, tar del av psykologutredningen och intervjuar nätverket kring den unge såsom familj, personal/familjehem, lärare samt ungdomen som dessutom får genomgå neurologisk undersökning. Utredningen leder till psykiatriskt läkarutlåtande och om det visar sig adekvat, en diagnos.

För frågor och information om utredning klicka här

Stöd- och behandlingssamtal

Kurator, Leila Silva, socionom med bakgrund som skolkurator i Uppsala och Stockholm. Även arbetat som handläggare på socialtjänsten i Uppsala och Stockholm.

Psykoterapeut, Mac Dabram, leg psykoterapeut/UHÄ handledare, familjebehandlare med inriktning familjeterapi. Arbetat inom socialtjänsten i 18 år med familj/individuell behandling och 8 år inom skolan med fokus på barn med särskilda behov. Mac är verksam i Uppsala och Stockholm.

För frågor och information om stöd- och behandlingssamtal klicka här