EQ Forsen

För flickor i åldern 13 t.o.m. 18 år med beteendeproblematik såsom svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos. 

EQ Forsen tar emot flickor för kortare eller längre placeringar, där socialtjänsten gjort bedömningen att insatser på hemmaplan inte är tillräckliga.

På EQ Forsen utgår vi från ett relationsskapande varmt förhållningssätt med fokus på att skapa tillit och respekt till varandra. Vi utgår från varje ungdomens enskilda behov och skräddarsyr individuella lösningar. Allt i syfte att varje individ ska bli sedd och få självförtroende att växa som människa.

På EQ Forsen har varje ungdom sin egen mentor. Fokus ligger på att ha fungerande rutiner i vardagen med skolgång/sysselsättning och en meningsfull fritid. EQ Forsen har en kreativ inriktning och erbjuder skapande verksamhet inom bild och form med ex textil och keramik.

Arbetssättet utgår från MI, KBT, TBA och lågaffektivt bemötande i en vardag med förutsägbar struktur. Det finns tillgång till leg psykoterapeut och etablerat samarbete med vården vid behov av särskilda vårdinsatser.

EQ Forsen är ett mindre boende i en tvåplansvilla med sex platser, har en varm, hemmalik atmosfär och ligger i ett trivsamt villaområde i Uppsala län.

Kontaktuppgifter

Carina Kindström
Tf föreståndare

Placeringsförfrågan klicka här