Våra HVB

Humanisthemmet EQ
Att bli sedd Varm o hemlik miljö Positiv människosyn Lära i vardagen Barnet i centrum Tro på den enskildes förmåga Livslångt lärande

Humanisthemmet EQ driver 5 HVB där varje HVB har sin specifika målgrupp och inriktning på behandlingen. Vi finns i Uppsala län där hemmen ligger i lugna villaområden med närhet till centrum, aktiviteter, skola och natur.

Våra HVB-hem tar emot flickor och pojkar mellan 12 år och 20 år.

Placeringsförfrågan klicka här

Du kan även kontakta föreståndaren på respektive boende, se nedan

Pojkar, 12 år t.o.m. 22 år
Social beteendeproblematik såsom begått enstaka brott, provat droger, ett hotfullt beteende, svårigheter med socialt samspel och gränssättning.

Flickor och pojkar, 12 år t.o.m. 19 år
Utsatta för Omsorgsbrist, såsom ensamkommande barn

Pojkar och unga vuxna män i åldern 16 år t.o.m. 22 år. Missbruks- och beroendeproblematik, Kriminalitet.

Flickor, 13 år t.o.m. 18 år
Svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, självskadebeteende,
vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos

Pojkar 13 år t.o.m. 19 år.
Begynnande drogproblematik, kriminalitet, kan ha ett hotfullt och som inte kan bo kvar i sin hemmiljö.

Flickor 12 t.om. 17 år.
Svårigheter med gränssättning, relationer och anknytning, självskadebeteende, som vistats i olämpliga miljöer, kan vara i kombination med neuropsykiatrisk diagnos. OBS! ny enhet som startar under försommaren 2023